Od jakiegoś czasu można usłyszeć o ustawie, która miałaby zakazywać doradcom kredytowym nazywania się doradcami? O co chodzi? Już Wam wyjaśniam...

Za sprawą decyzji Komisji Nadzoru Finansowego podmioty świadczące usługi doradcze dla kredytobiorców nie mogą używać w swojej nazwie „doradca” i „doradztwo”. Ma to związek z ustawą z 22 lipca 2017 roku o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Część firm i agentów finansowych została zmuszona do zmiany nazwy.

 

Z punktu widzenia kredytobiorców zmiana nazewnictwa nie wpływa na jakość czy zakres usług świadczonych przez podmioty na rynku doradztwa kredytowego. Klientom przyszło przyzwyczaić się do nowych określeń dla doradców. Odtąd samodzielni agenci lub pośrednictwa finansowe są określane mianem „ekspertów” lub „specjalistów” od kredytów hipotecznych.

 

Zmiany wprowadzone przez tę ustawę są dla kredytobiorców raczej mało istotne. Jest to raczej próba potwierdzenia czegoś, co już od dawna funkcjonuje w kontaktach pomiędzy kredytobiorcą a doradcą.

 

Głównym zadaniem doradcy jest wstępna ocena zdolności kredytowej, porównanie ofert banków i zarekomendowanie klientowi najkorzystniejszej z punktu widzenia jego potrzeb, celów i możliwości finansowych. Ustawa nie zmieniła i nie zmieni tego, w jaki sposób będą pracować eksperci – w dalszym ciągu będą poszukiwać najbezpieczniejszych i najbardziej opłacalnych kredytów dla swoich podopiecznych. Ostateczną decyzję o tym, z której propozycji skorzystać, podejmuje zawsze kredytobiorca i nie musi być to ta rekomendowana przez eksperta kredytowego.

 

Bez względu na to, jakimi terminami będziemy się posługiwać, pomoc naszego zespołu ekspertów kredytowych pozostanie darmowa i świadczona na tych samych zasadach. Zmiany w nazewnictwie nie wywołują rewolucji, a jedynie wymuszają ostrożniejsze dobieranie słów w nazwie firmy, stanowiska, w komunikacji na stronie internetowej i w ewentualnych reklamach.

 

Jeszcze słówko o witrynie www.rzeszutek.pro oraz o nazwie na naszej stronie facebookowej. W związku z wymogami ustawy sukcesywnie zmieniamy nazewnictwo. Było: „Kinga Rzeszutek doradztwo kredytowe”, jest: „Kinga Rzeszutek oddział kredytowy”. Treści w witrynie internetowej również redagujemy w odpowiedni sposób.

 

Jednak tak jak wspominałam, moi Drodzy, nic w naszych relacjach się nie zmienia. :)